b_300_0_16777215_00_images_amw1.jpg
Kolejne spotkanie robocze.
Prodziekan ds. kształcenia i studenckich dr Patrycja BAŁDYS Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademia Marynarki Wojennej i dyrektor VII LO Marek Prusak rozmawiali o kolejnych działaniach wzmacniających współpracę.
Już za tydzień Pani Prodziekan odwiedzi nasze czwarte klasy liceum, następnie dni otwarte naszej szkoły, uczelni, wykłady itp.
Działamy!!!

Back to top