b_300_0_16777215_00_images_wymiana.jpgZ radością informujemy, że nasza szkoła planuje dynamiczny rozwój poprzez zaangażowanie w programy wymiany językowej. Jesteśmy otwarci na współpracę zarówno w ramach Programu Polsko Niemiecka Wymiana Młodzieży , jak i Erasmus Plus. Naszym celem jest poszerzenie horyzontów uczniów, umożliwiając im zdobywanie doświadczeń międzykulturowych i doskonalenie umiejętności językowych.

W trakcie wymiany nie tylko doskonalimy umiejętności lingwistyczne, ale również rozwijamy kompetencje miękkie, takie jak umiejętność współpracy, komunikacja interpersonalna i adaptacja do nowych sytuacji. Wierzymy, że te umiejętności są równie istotne jak wiedza teoretyczna.
Udział uczniów w tej inspirującej przygodzie, nie tylko wzbogaci ich życie językowe, ale także ukształtuje ich jako otwartych, tolerancyjnych obywateli Europy. Razem, uczymy się więcej!

Back to top