b_300_0_16777215_00_images_szkola_wymiana.jpgZSSO w Gdyni prowadzi wymianę międzynarodową z innymi szkołami krajów Unii Europejskiej od 2007 roku. W latach 2012-2014 wymiana ta odbywała się w ramach projektu Smart & Simple, stanowiącego część programu Comenius.
W projekcie współpracowały poza ZSSO szkoły z Francji, Wielkiej Brytanii, Holandii, Szwecji, Finlandii i Włoch. Od kilku lat współpracujemy ze szkołami z Holandii (Lyceum Mencia Mendoza z Bredy) i Włoch (Istituto Comprensivo D.Giotti z Casalmaggiore).

Uczniowie ze szkół uczestniczących w wymianie podczas wyjazdów poznają kulturę i obyczaje gospodarzy oraz zwiedzają najpiękniejsze miejsca w ich miastach i regionach, co pozwala im uzyskać nowe - międzynarodowe! - doświadczenia. Ponieważ oficjalnym językiem podczas wymiany jest angielski, nasi podopieczni wzbogacają wiedzę oraz słownictwo i wykorzystują znajomość języka w praktyce, co przyczynia się również do lepszych wyników podczas sprawdzianów i egzaminów. Wyjazdy w ramach wymiany z jednej strony uczą młodych ludzi samodzielności, a z drugiej - umożliwiają im nawiązanie nowych przyjaźni, które często trwają jeszcze długo po powrocie do ojczyzny.

Wiatraki i woda

Pod koniec lutego bieżącego roku grupa 22 uczniów z ZSSO w Gdyni pod opieką anglistek – Anny Brygman-Studenckiej i Anny Czyżewskiej – złożyła wizytę w Bredzie, w Holandii, w ramach wymiany międzynarodowej z tamtejszym Mencia de Mendoza Lyceum. Pracowaliśmy tam wraz z gospodarzami nad projektem dotyczącym zarządzania wodą. Podczas pobytu zwiedziliśmy dwa muzea (Kinderdijk oraz Watersnood), upamiętniające zmagania Holendrów z morzem. Dopiero tam zrozumieliśmy przysłowie „Bóg stworzył świat, ale Holandię stworzyli Holendrzy.” Przez 5 dni poznawaliśmy kraj i zwyczaje jego mieszkańców, m.in. jeżdżąc po mieście rowerami. Tak, w lutym! Holenderscy partnerzy wymiany odwiedzą Gdynię na przełomie maja i czerwca. Już się cieszymy na rewizytę!


Back to top