Spotkanie Rady Pedagogicznej odbędzie się 26 i 31 sierpnia o godzinie 10.00.
Proszę odczytywać wiadomości w dzienniku Librus.

Back to top